سوال های متداول از ظریف بار

در اینجا به چند مورد از سوال های شما پاسخ داده ایم

منظور شما از باربری چیست؟

جابجایی اسباب و وسایل جهت اثاث کشی منازل ، ادارات و حمل بار بصورت تجاری.
.

منظور شما از بیمه حمل و نقل و یا باربری چیست؟

بیمه حمل ونقل کالا پوششی است که بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای ازبیمه گذار،تعهد می کند که چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل ونقل و جابجایی در مواردی مثل واژگونی خودرو و منهدم شدن بار و آتش سوزی و یا تصادفات بار متوقف شده و تعیین خسارت میگردد.

ظریف بار بار را بیمه می کند؟

بله. هر نوع بار از زمان بارگیری تا زمان تحویل نزد ما بیمه میباشد.

بطور کلی چند نوع بیمه نامه داریم؟

وارداتی،صادراتی،ترانزیت وداخلی..

بیمه نامه های باربری وارداتی چیست؟

کالا که از خارج وارد کشور می گردند تحت عنوان بیمه نامه های وارداتی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

جابجایی کالا در ظریف بار چگونه انجام می پذیرد؟

جابجایی به صورت درون شهری ،انجام میپذیرد.

با ما در ارتباط باشید